Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina na području Općine Povljana