Strategija ukupnog razvoja Općine Povljana 2016.g - 2020.g - WORD dokument

Program ukupnog razvoja Općine Povljana od 2015.g. - 2020.g. - PDF dokument

Pogledaj Plan rashoda u 2015 godini

Pogledajte Plan prihoda u 2015 godini

Na temelju članka 37. Stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim luakama („Narodne novine" broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09) i članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine" broj 34/04, 63/08, u daljnjem tekstu: Uredba) Općinski načelnik Općine Povljana dana 01. veljače 2013. godine donosi GODIŠNJI PLAN upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Povljana za 2013. godinu