Odluka o sufinanciranju nabave radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala u sk.god 2020./2021

 

Odluka u privremenom zatvaranju Trga bana Josipa Jelačića u vremenu od 08. svibnja do 01. lipnja 2020. god - pogledaj odluku

  • ODLUKA o utvrđivanju ekonomske cijene usluga Dječjeg vrtića Paški mališani- Područni odjel Povljana - pogledaj dokument

Odluka je objavljena u službenom glasniku Zadarske županije broj 28/19 i 29/19

  • ODLUKA o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Povljana - pogledaj dokument

Odluka je objavljena u službenom glasniku Zadarske županije broj 28/19 i 29/19

  • ODLUKA o davanju suglasnosti na STATUT Javne vatrogasne postrojbe Pag - pogledaj dokument

Odluka je objavljena u službenom glasniku Zadarske županije broj 28/19 i 29/19

  • ODLUKA o izmjenama i dopunama izvršenja Proračuna Općine Povljana za 2019. godinu - pogledaj odluku

Odluka je objavljena u službenom glasniku Zadarske županije broj 28/19 i 29/19