Na temelju članka 3. stavak 4. i članka 8. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10), članka 7. stavak 2. i članka 12. stavka 4. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 27/99 i 35/08) i Odluka o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pag sljedećih predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave: Gradskog vijeća Grada Paga, Općinskog vijeća Općine Povljana i Općinsko vijeće Općine Kolan

Odluka o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pag - pogledaj odluku