Odluka je objavljena u službenom glasniku Zadarske županije broj 28/19 i 29/19

  • ODLUKU o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade - pogledaj odluku

Odluka je objavljena u službenom glasniku Zadarske županije broj 28/19 i 29/19

Odluka je objavljena u službenom glasniku Zadarske županije broj 28/19 i 29/19

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", br. 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06),članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 30. Statuta Općine Povljana. Općinskog vijeća Općine Povljana na 21. sjednici održanoj 12.srpnja 2019. godine donosi: 

Na temelju članka 3. stavak 4. i članka 8. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10), članka 7. stavak 2. i članka 12. stavka 4. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 27/99 i 35/08) i Odluka o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pag sljedećih predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave: Gradskog vijeća Grada Paga, Općinskog vijeća Općine Povljana i Općinsko vijeće Općine Kolan

Odluka o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pag - pogledaj odluku

Temeljem Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Povljana („Službeni glasnik Zadarske županije", br. 24/18) koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Povljana na svojoj 14. sjednici od 22. studenog 2018. godine, pokrenuta je izrada Izmjena i dopuna Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Povljana.

Cijeli tekst obavijesti pogledajte OVDJE