• ODLUKA o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Povljana - pogledaj odluku

Odluka je objavljena u službenom glasniku Zadarske županije broj 28/19 i 29/19

  • ODLUKA o zabrani i ograničenju izvođenja građevinskih radova na području općine Povljana za 2020. godinu - pogledaj dokument

Odluka je objavljena u službenom glasniku Zadarske županije broj 28/19 i 29/19

Odluka je objavljena u službenom glasniku Zadarske županije broj 28/19 i 29/19

  • ODLUKA o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Općine Povljana za 2020. godinu - pogledaj dokument

Odluka je objavljena u službenom glasniku Zadarske županije broj 28/19 i 29/19

  • ODLUKA o zatvaranju odlagališta neopasnog otpada „Vulina Draga“ u Općini Povljana - pogledaj odluku

Odluka je objavljena u službenom glasniku Zadarske županije broj 28/19 i 29/19

Odluka je objavljena u službenom glasniku Zadarske županije broj 28/19 i 29/19