Odluka je objavljena na mrežnoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te u Informacijskom sustavu prostornog uređenja ISPU.

Poveznica: http://www.mgipu.hr/print2.aspx?id=20213 i https://ispu.mgipu.hr

REBALANS RASHODA U 2015

PLAN PRIHODA U 2016

PLAN RASHODA U 2016

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu ( ‘’Narodne novine’’, broj 87/08), te članka 30. Statuta Općine Povljana (“Službeni glasnik Zadarske županije'' broj l7/09, 23/9 i 7/10), Općinsko vijeće Općine Povljana na 21. sjednici održanoj 21. prosinca 2015.godine, donosi ODLUKU o izvršenju Proračuna Općine Povljana za 2016. godinu