Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Povljana na radno mjesto viši savjetnik - specijalista za poslove računovodstva i proračuna, objavljuje