writting letterTemeljem članka 17. i 19. čl. 20-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), te sukladno Natječaju objavljenom u "Narodnim novinama" broj 98/16 od 26. listopada 2016. godin, oglasnoj ploči i web stranici općine Povljana, Povjerensstvo za provedbu natječaja objavljuje POZIV za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (POGLEDAJ PDF POZIV)

Javna rasprava o utvrđivanju prijedloga izrade urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko- turističke zone Rastovac (UPU2)- Izvješće o javnoj raspravi

Na temelju članka 17 i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine broj 86/08 i 61/11), čl. 44. Statuta općine Povljanana te Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu općine Povljana, načelnik Općine Povljana, raspisuje

Dokument JAVNA RASPRAVA o utvrđivanju prijedloga izrade Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko- turističke zone Rastovac (UPU 2) pogledajte OVDJE

JAVNA RASPRAVA o utvrđivanju prijedloga izrade Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko- turističke zone Rastovac (UPU 2) - Izvješće o javnooj raspravi

Kompletan Izvještaj možete pronaći ovdje >>>

Na temelju članka 44. Statuta Općine Povljana («Službeni glasnik Zadarske županije» broj 17/09, 23/09 i 07/10), članka 56. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (”Narodne novine” broj 82/13) i članka 6. Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza na području Općine Povljana (‘’Službeni glasnik Zadarske županije’’   br. 8/16 ), načelnik Općine Povljana objavljuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz na području Općine Povljana