Obavještavamo Vas da ćemo 01.07. na 02.07.2020. godine provoditi suzbijanje odraslih oblika komaraca (adulticidnu dezinsekciju) na području Općine Povljana. Dezinsekcija će se obaviti metodom hladnog orošavanja uz uporabu stroja koji aplicira kapljice insekticida u ULV spektru, čime se postiže bolje prekrivanje prostora i veća efikasnost.


Koristiti će se preparat na bazi sintetskog piretrina (buhača) niske toksičnosti za ljude i toplokrvne životinje. Korištenjem vode kao glavnog otapala preparat je ekološki prihvatljiv, gotovo bez mirisa i bez opasnosti od požara.
Isto tako molimo cijenjeno građanstvo da u krugu svog stambenog prostora, okućnice ili vrta isprazne zaostalu vodu u kantama, bačvama, posudama za cvijeće i sl. Na taj način postići će se sveobuhvatnost u suzbijanju komaraca a time i mirnije noći.
Molimo Vas da osigurate prisutnost komunalnog redara na mjestu i u vrijeme obavljanja dezinsekcije.
Skrećemo pažnju vlasnicima kućnih ljubimaca i pčelarima da svoje životinje ne izlažu izravnom utjecaju sredstava za zamagljivanje, već da ih smjeste u zatvorene prostore.