ISPRAVAK DIJELA NATJEČAJA objavljenog u Zadarskom listu, dana 31. listopada 2017. godine za prodaju i koncesiju (pravo građenja) građevinskih parcela u Poslovnoj zoni Povljana UPU 4 u vlasništvu Općine Povljana prikupljanjem pisanih ponuda - Pogledaj ispravak natječaja