• Poziv na dostavu ponude - Izgradnja fekalne odvodnje - pogledaj
 • Obrazac 1. - Ponudbeni list - pogledaj
 • TROŠKOVNIK - 28-24 - pogledaj
 • Izgradnja fekalne odvodnje - grafički - pogledaj
 • Poziv na dostavu ponude - pogledaj
 • Obrazac 1. - Ponudbeni list - pogledaj
 • Troškovnik konstruktivne sanacije i restauracije - pogledaj
 • ASM_ARH SNIMAK PS_CRKVA SV NIKOLE_POVLJANA - pogledaj

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE INICIJATIVE ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE POVLJANA - pogledaj dokument

 • Poziv na dostavu ponude - Izgradnja vodovoda - pogledaj
 • Obrazac 1. - Ponudbeni list - pogledaj
 • Troškovnik - 29-24 - pogledaj
 • Izgradnja vodovoda - grafički - pogledaj
Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.