Kao prva župna crkva naselja Povljane spominje se već 1334. god. a sagradio ju je Didislav Radogošić u Staroj Povljani.

Petar Runje u svom rukopisu navodi da je u Zadru 1386. god. učinio oporuku svećenik Ivan, prior hospitala sv. Ivana izvan Zadra te odredio da se iz njegove ostavštine dade 150 libara za popravak crkve i zvonika u Povljani na Pagu.

Ime Povljana (koje se odnosi na Staru Povljanu) spominje se u povijesnim resursima u vezi s gradnjom crkve Sv. Martina 1335., a kasnije 1452. i 1492. godine.

Crkva je iznimno vrijedan spomenik srednjovjekovne arhitekture.

23-27
23-26
23-17
22-34
22-6
22-5
22-4
22-3

Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.