instach

Svim mještankama i mještanima sretan blagdan sv. Jurja i Dan Općine Povljana!
Obilježavanje Dana Općine Povljana održat će se u subotu, 27. travnja 2024. godine

predstava sretni ljudi natpis

Predstava "Sretni ljudi"

komarac

Obavještavamo građanstvo da će se dana 08.04. i 09.04. 2024. godine provoditi deratizacija i larvicidna dezinsekcija na području Općine Povljana.
Adulticidna dezinsekcija provodit će se 09.04. na 10.04. 2024. godine.

dgfhbgfh

Obavještavaju se mještani Općine Povljana da najkasnije do 31. svibnja 2024. godine pristupe uređenju svojih okućnica sukladno članku 9., čl. 10., Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 20/23).

happy easter easter painted eggs basket wooden rustic table your decoration holiday

Temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 48. Statuta Općine Povljana („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 13/21 i 11/23) i Proračuna  Općine Povljana za 2024. godinu („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 20/23) Općinski načelnik Općine Povljana donosi

dfgfd

Uslugu potpore i podrške u svakodnevnom životu mogu ostvariti osobe starije od 65 godina i osobe s invaliditetom.

Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.