2024. godina

 • Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Povljana održane dana 06. ožujka 2024. godine - pogledaj
 • Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Povljana održane dana 05. travnja 2024. godine - pogledaj

2023. godina

 • Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Povljana održane dana 14. prosinca 2023. godine - pogledaj
 • Zapisnik sa 17. (sedamnaeste) sjednice Općinskog vijeća Općine Povljana održane dana 19. listopada 2023. godine - pogledaj
 • Zapisnik sa 16. (šesnaeste) sjednice Općinskog vijeća Općine Povljana održane dana 26. rujna 2023. godine - pogledaj
 • Zapisnik sa 15. (petnaeste) sjednice Općinskog vijeća Općine Povljana održane dana 28. lipnja 2023. godine - pogledaj
 • Zapisnik sa 14. (šesnaeste) sjednice Općinskog vijeća Općine Povljana održane dana 30. ožujka 2023. godine - pogledaj
 • Zapisnik sa 13. (šesnaeste) sjednice Općinskog vijeća Općine Povljana održane dana 09. siječnja 2023. godine - pogledaj

2022. godina

 • Zapisnik sa 12. (dvanaeste) sjednice Općinskog vijeća Općine Povljana održane dana 22. prosinca 2022. godine - pogledaj
 • Zapisnik sa 11. (jedanaeste) sjednice Općinskog vijeća Općine Povljana održane dana 14. studenog 2022. godine - pogledaj
 • Zapisnik sa 10. (desete) sjednice Općinskog vijeća Općine Povljana održane dana 27. rujna 2022. godine s početkom u 18:00 sati - pogledaj
 • Zapisnik sa 9. (devete) sjednice Općinskog vijeća Općine Povljana održane dana 06. srpnja 2022. godine s početkom u 19:00 sati - pogledaj
 • Zapisnik sa 8. (osme) sjednice Općinskog vijeća Općine Povljana održane dana 06. svibnja 2022. godine - pogledaj
 • Zapisnik sa 7. (elektronske) sjednice OV Općine Povljana održane dana 28. ožujka 2022. godine - pogledaj
 • Zapisnik sa 6. (šeste) sjednice Općinskog vijeća Općine Povljana održane dana 04. ožujka 2022. godine s početkom u 17:00 sati. - pogledaj

2021. godina

 • Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Općine Povljana 2021. godine - pogledaj
  • AUDIO Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Općine Povljana 2021. godine - poslušaj
 • Zapisnik sa I. sjednice Općine Povljana 2021. godine - pogledaj
  • AUDIO Zapisnik sa I. sjednice sjednice Općine Povljana 2021. godine - poslušaj
 • Zapisnik sa 2. sjednice OV Općine Povljana - pogledaj
 • Zapisnik sa 3. sjednice OV Općine Povljana - pogledaj
 • Zapisnik sa 4. sjednice OV Općine Povljana - pogledaj
 • Zapisnik sa 5. sjednice OV Općine Povljana - pogledaj
Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.