Registar ugovora, sukladno čl. 28. st. 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) i čl. 7. st. 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine br. 101/17), možete pogledati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH, gdje u desnom izborniku kliknete na „Registri ugovora“ i u rubrici “Pregled objavljenih registara ugovora”, u polje Tražilica pod Naručitelj upišete: „Općina Povljana“, te kliknete na „Kreiraj izvješće“ kako biste dobili Registar ugovora.

2024. godina

 • Registar ugovora jednostavne nabave Općine Povljana u 2024. godini - pogledaj dokument
  • Registar ugovora jednostavne nabave Općine Povljana 2024. godina - I. izmjena i dopuna od 02.07.2024. - pogledaj dokument

2023. godina

 • Registar ugovora Općine Povljana u 2023. godini - pogledaj dokument
  • Registar ugovora jednostavne nabave u 2023. godini - ažurirano 19.01.2024. - pogledaj dokument
  • Registar ugovora jednostavne nabave u 2023. godini - ažurirano 22.01.2024. - pogledaj dokument
  • Registar ugovora jednostavne nabave u 2023. godini - ažurirano 23.01.2024. - pogledaj dokument
  • Registar ugovora jednostavne nabave u 2023. godini - ažurirano 25.03.2024. - pogledaj dokument

2022. godina

 • Registar ugovora Općine Povljana u 2022. godini - pogledaj dokument
  • Registar ugovora 2022. godina - jednostavna nabava - izmjene/nadopune - pogledaj dokument
  • Registar ugovora 2022. godina - jednostavna nabava - izmjene/nadopune - 31.10.2022. - pogledaj dokument
  • Registar ugovora 2022. godina - jednostavna nabava - izmjene-nadopune 27.12.2022. - pogledaj dokument
  • Registar ugovora 2022. godina - jednostavna nabava - izmjene-nadopune 12.01.2023. - pogledaj dokument
  • Registar ugovora 2022. godina - jednostavna nabava - izmjene-nadopune 19.01.2023. - pogledaj dokument
  • Registar ugovora 2022. godina - jednostavna nabava - izmjene-nadopune 23.01.2023. - pogledaj dokument
 • Registar ostalih ugovora u 2022. godini - izmjene/nadopune - pogledaj dokument

2021. godina

 • Registar ugovora o jednostavnoj nabavi Općine Povljana u 2021. godini - pogledaj dokument
  • Registar ugovora 2021. godina - jednostavna nabava - izmjene/nadopune - pogledaj dokument
 • Registar ostalih ugovora koji nisu u vezi s javnom nabavom ili jednostavnom nabavom u Općini Povljana u 2021. godini - pogledaj dokument
Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.