• Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina na području Općine Povljana za 2024. godinu- pogledaj dokument
  • Prilog I - Lokacije za zakup javnih površina na području Općine Povljana za 2024. godinu – Grafički dio - pogledaj dokument
 • Zaključak o uzvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za Općinu Povljana za 2023. godinu - pogledaj dokument
  • Prilog - Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za Općinu Povljana za 2023. godinu - pogledaj dokument
 • Odluka o Planu nabave Općine Povljana za 2024. godinu - pogledaj dokument
 • Odluka o donošenju Godišnjeg plana upravljanja imovinom za 2024. godinu ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 20/23) - pogledaj dokument
 • Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Povljana za 2024. godinu - pogledaj dokument
 • Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola u 2023.-2024. ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 16/23) - pogledaj dokument
 • II. izmjene i dopune Plana prijma u službu u Općinu Povljana za 2023. godinu ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 15/23) - pogledaj dokument
 • Plana upravljanja pomorskim dobrom - pogledaj dokument
  • Odluka o I. izmjeni i dopuni Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Povljana za 2023. godinu - pogledaj dokument
 • Odluka o proglašenju sajamskog dana na području Općine Povljana - pogledaj dokument
 • Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Povljana za 2023. godinu ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 06/23) - pogledaj dokument
  • Prilog 1. - Grafički dio Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Povljana za 2023. godinu - pogledaj dokument
 • I. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u Općinu Povljana za 2023. godinu ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 06/23) - pogledaj dokument
 • Izmjena i dopuna Odluke o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine Povljana za akademsku 2022.-2023. godinu - pogledaj dokument
 • Odluka o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine Povljana za akademsku 2022.-2023. godinu - pogledaj dokument
 • Plan prijma u službu u Općinu Povljana za 2023. godinu ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 01/23) - pogledaj dokument
 • Odluka o Planu nabave Općine Povljana za 2023. godinu - pogledaj dokument
 • Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Povljana za 2023. godinu - pogledaj dokument
  • Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Povljana za 2023. godinu - pogledaj dokument
 • Odluka o podjeli poklon bonova povodom nadolazećih blagdana (Božić) svakom kućanstvu u kojem prebiva 1 (jedna) osoba ili više njih. a u 2022. godini su navršili ili će navršiti 65 godina starosti i više, sa prebivalištem na području općine Povljana - pogledaj dokument
 • Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. za učenike koji pohađaju srednju školu izvan područja otoka Paga - pogledaj dokument
 • Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Povljana - pogledaj dokument
 • Odluka o odabiru 3 (tri) najbolje prijave na Javni poziv za nagrađivanje najljepše i najurednije okućnice - pogledaj dokument
 • Odluke o sufinanciranju odlaska kadeta (1predstavnik) na Kadetsko prvenstvo Hrvatske u Puli - pogledaj
 • Zaključak o preuzetim poklon bonovima - pogledaj
 • Odluka o odobrenju i isplati jednokratne pomoći za podmirenje troškova liječenja, pregleda i lijekova E. Škoda - pogledaj
 • Odluka o sufinanciranju Škole rukometa i odbojke Pag - pogledaj
 • Odluka o sufinanciranju međunarodnog turnira u nogometu za djecu NOVALJA CUP 2022 - pogledaj
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina na području Općine Povljana za 2022. godinu - pogledaj
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva - pogledaj
 • Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Gradskom društvu Crvenog križa Pag - pogledaj
 • ODLUKA o podjeli poklon bonova povodom nadolazećeg blagdana (Uskrs) svakom kućanstvu kojem prebiva 1 (jedna) osoba ili više njih, a  u 2022. godini su navršili ili će navršiti 65. godina starosti i više, sa prebivalištem na području Općine Povljana.- pogledaj
 • ODLUKA o razriješenju člana Nadzornog odbora Vodovoda Hrvatskog primorje, Južni ogranak d.o.o.(17.03.2022)  - pogledaj
 • Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka ustrojstvenih jedinica i službenih osoba u uredskom poslovanju Općine Povljana (17.1.2022) - pogledaj
 • Zaključak o preuzetim poklon bonovima (17.1.2022) - pogledaj
 • Plan prijma u službu u Općinu Povljana za 2022. godinu (23.12.2021) - pogledaj
 • Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Povljana za 2022. godinu (23.12.2021) - pogledaj
 • Odluka o sufinanciranju nabave radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala u školskoj 2021./2022. godini - pogledaj
 • Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Povljana - pogledaj
 • Odluka o preuzimanju obveza Dječjeg vrtića "Povljanski tići" - pogledaj odluku
 • Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Povljana - pogledaj odluku
 • Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Povljana - pogledaj
 • Odluka o prodaji rabljenog službenog vozila - pogledaj
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude temeljem provedenog Javnog natječaja za prodaju rabljenog službenog vozila prikupljanjem pisanih ponuda - pogledaj
 • Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu natječaja davanja u zakup poslovnog prostora i javnih površina za 2021. godinu - pogledaj
 • JAVNI NATJEČAJ za prodaju rabljenog službenog vozila prikupljanjem pisanih ponuda - pogledaj
 • RJEŠENJE o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju rabljenog službenog vozila - pogledaj
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava prikupljanjem pisanih ponuda - pogledaj
 • ODLUKA o pokretanju postupka javnog natječaja za prodaju rabljenog službenog vozila - pogledaj odluku
 • ODLUKA o korištenju službenih automobila tvrtke Porat Povljana d.o.o. u vlasništvu Općine Povljana - pogledaj odluku
 • Pravilnik o unutarnjem redu JUO Općine Povljana - WORD dokumenti
 • Odluka o sufinanciranju nabave radnih bilježnica za 2019. godinu - PDF dokument
Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.