• Odluka o stupanju na dužnost općinskog načelnika Općine Povljana - pogledaj

 • KONAČNI REZULTATI IZBORA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE POVLJANA PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021. - pogledaj
 • KONAČNI REZULTATI IZBORA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE POVLJANA PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021. - pogledaj
 • REZULTATI IZBORA OPĆINSKOG NAČELNIK I OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE POVLJANA PROVEDENI NA DAN 16.  SVIBNJA 2021. GODINE - POGLEDAJ

 • PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA I NAČELNIKA OPĆINE POVLJANA (30.04.2021) - pogledaj
 • Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Povljana - pogledaj
 • REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE POVLJANA II. KRUG - POGLEDAJ
 • REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE POVLJANA I ODLUKA O ODRŽAVANJU DRUGOG KRUGA GLASOVANJA U IZBORU ZAOPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE POVLJANA - POGLEDAJ
 • REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE POVLJANA - POGLEDAJ
 • RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE POVLJANA - POGLEDAJ
 • PRAVOVALJANU KANDIDATURU ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE POVLJANA - POGLEDAJ
 • PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE POVLJANA - POGLEDAJ

Anita Rukavina

 • Godišnji plan i program rada - pogledaj
 • Program rada za mandatno razdoblje 2017.- 2021. god - pogledaj
 • Obrazac IZ-D - pogledaj
 • Obrazac G-FIN-IZVJ - pogledaj
 • Izvješće o donacijama - pogledaj
 • Financijski plan za 2018. god - pogledaj
 • Bilješke uz financijski izvještaje - pogledaj

Antonija Škoda

 • Godišnji plan i program rada - pogledaj
 • Program rada za mandatno razdoblje 2017.- 2021. god - pogledaj
 • Obrazac IZ-D - pogledaj
 • Obrazac G-FIN-IZVJ - pogledaj
 • Izvješće o donacijama - pogledaj
 • Financijski plan za 2018. god - pogledaj
 • Bilješke uz financijski izvještaje - pogledaj

Nikola Škoda

 • Godišnji plan i program rada - pogledaj
 • Program rada za mandatno razdoblje 2017.- 2021. god - pogledaj
 • Obrazac IZ-D - pogledaj
 • Obrazac G-FIN-IZVJ - pogledaj
 • Izvješće o donacijama - pogledaj
 • Financijski plan za 2018. god - pogledaj
 • Bilješke uz financijski izvještaje - pogledaj

Željko Pogorilić

 • Godišnji plan i program rada - pogledaj
 • Program rada za mandatno razdoblje 2017.- 2021. god - pogledaj
 • Obrazac IZ-D - pogledaj
 • Obrazac G-FIN-IZVJ - pogledaj
 • Izvješće o donacijama - pogledaj
 • Financijski plan za 2018. god - pogledaj
 • Bilješke uz financijski izvještaje - pogledaj
Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.