Nikola Škoda

 • Godišnji program rada za 2021. godinu - pogledaj
 • Program rada za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine - pogledaj
 • Financijski plan za 2021. godinu - pogledaj
 • Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01.-31.12.2021. godine - pogledaj
 • Potvrda o dostavljenom financijskom izvještaju za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine - pogledaj

Željko Pogorilić

 • Godišnji program rada za 2021. godinu - pogledaj
 • Program rada za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine - pogledaj
 • Financijski plan za 2021. godinu - pogledaj
 • Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01.-31.12.2021. godine - pogledaj
 • Potvrda o dostavljenom financijskom izvještaju za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine - pogledaj

Katrin Pogorilić

 • Godišnji program rada za 2021. godinu - pogledaj
 • Program rada za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine - pogledaj
 • Financijski plan za 2021. godinu - pogledaj
 • Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01.-31.12.2021. godine - pogledaj
 • Potvrda o dostavljenom financijskom izvještaju za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine - pogledaj

Marija Rumora

 • Godišnji program rada za 2021. godinu - pogledaj
 • Program rada za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine - pogledaj
 • Financijski plan za 2021. godinu - pogledaj
 • Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01.-31.12.2021. godine - pogledaj
 • Potvrda o dostavljenom financijskom izvještaju za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine - pogledaj
Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.