stipendijaslika2

Na temelju Odluke o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine Povljana za akademsku 2021./2022. godinu KLASA:604-02/21-01/11, URBROJ:2198/25-30-21-21 objavljene 16. prosinca 2021. godine na Internet stranici Općine Povljana (www.povljana.hr), obavještavaju se studenti da će se potpisivanje Ugovora o stipendiranju sa studentima održati u četvrtak, 23. prosinca 2021. godine u uredu načelnika s početkom u 12:00 sati!

Molimo sve studente koji će nazočiti potpisivanju Ugovora da se pridržavaju svih odluka Stožera civilne zaštite, kao i svih propisanih mjera i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, radi prevencije širenja epidemije COVID-19.

Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.