komarac

Obavještavamo građanstvo da će se dana 08.04. i 09.04. 2024. godine provoditi deratizacija i larvicidna dezinsekcija na području Općine Povljana.
Adulticidna dezinsekcija provodit će se 09.04. na 10.04. 2024. godine.


Deratizacija će se provoditi antikoagulantnim rodenticidima II generacije, a.t. bromadiolon.
Larvicidna dezinsekcija provoditi će se na način da se larvicidima obrade septičke jame i druge vode stajačice koje mogu biti pogodna mjesta za razvoj ličinki komaraca.
Suzbijanje komaraca obaviti će se metodom hladnog orošavanja uz uporabu stroja koji aplicira kapljice insekticida u ULV spektru, čime se postiže bolje prekrivanje prostora i veća efikasnost.
Koristit će se preparat na bazi sintetskog piretrina (buhača), a.t. permetrin, piperonilbutoksid, S-bioaletrin niske toksičnosti za ljude i toplokrvne životinje. Formulacijski sistem osigurava evaporaciju vode iz kapljica spreja, produžujući tako korisno vrijeme djelovanja insekticida.
Isto tako molimo cijenjeno građanstvo da u krugu svog stambenog prostora, okućnice ili vrta isprazne zaostalu vodu u kantama, bačvama, posudama za cvijeće i sl. Na taj način postići će se sveobuhvatnost u suzbijanju komaraca a time i mirnije noći.
Skrećemo pažnju vlasnicima kućnih ljubimaca i pčelarima da svoje životinje ne izlažu izravnom utjecaju sredstava za zamagljivanje, već da ih smjeste u zatvorene prostore!

Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.