• PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI POVLJANA ZA 2020. GODINU - pogledaj dokument

Odluka je objavljena u službenom glasniku Zadarske županije broj 28/19 i 29/19

  • PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI OPĆINE POVLJANA ZA 2020. GODINU - pogledaj dokument

Odluka je objavljena u službenom glasniku Zadarske županije broj 28/19 i 29/19

Odluka je objavljena u službenom glasniku Zadarske županije broj 28/19 i 29/19

  • PROGRAM Javnih potreba u kulturi Općine Povljana za 2020. godinu - pogledaj dokument

Odluka je objavljena u službenom glasniku Zadarske županije broj 28/19 i 29/19

  • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za naplatu parkinga na području Općine Povljana - pogledaj
  • Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku 2019./2020. godinu - pogledaj
  • Prijavni obrazac za dodjelu stipendija - pogledaj
  • Izjava podnositelja zahtjeva - pogledaj