Javni poziv za nadmetanje za zakup nekretnine k.č. 1259 k.o. Povljana za autokamp CAMP-PORAT - pogledaj

Obavijest o izmjeni Javnog poziva za nadmetanje za zakup nekretnine k.č. 1259 k.o. Povljana za autokamp CAMP-PORAT - pogledaj

Odluka o imenovanju članova povjerenstva za provedbu javnog natječaja - pogledaj

student

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2021./2022. godini

  • Javni natječaj - referent za pravne poslove i javnu nabavu - pogledaj
  • Odluka o imenovanju članova Povjerenstva - pogledaj
  • 2. Obavijest i upute - pogledaj
  • 3. Izjava o privoli - pogledaj
  • Izjava o nepostojanju zapreka za prijam u službu - pogledaj

POZIV NA PRETHODNO TESTIRANJE - pogledaj

 

JAVNI NATJEČAJ za prodaju rabljenog službenog vozila prikupljanjem pisanih ponuda - pogledaj

  • Javni natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava prikupljanjem pisanih ponuda - pogledaj
  • Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanju duga za zakup javne površine - pogledaj
  • Ponuda na Natječaj - pogledaj

Odluka o poništenju javnog natječaja za davanje u najam poslovnog prostora-ribarnice - pogledaj

Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.