Otvoreno javno nadmetanje za prodaju građevinske parcele u Poslovnoj zoni Povljana UPU 4 u vlasništvu Općine Povljana prikupljanjem pisanih ponuda

DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI NATJEČAJ - pogledaj

OBAVIJEST o poništenju natječaja u poslovnoj zoni "Povljana Vrdijan" Općine Povljana - pogledaj dokument

Otvoreno javno nadmetanje za prodaju građevinske parcele u Poslovnoj zoni Povljana UPU 4 u vlasništvu Općine Povljana prikupljanjem pisanih ponuda

DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI NATJEČAJ - pogledaj

Odluku i Natječaj za prodaju službenog vozila

NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava - pogledaj natječaj

Tablica s popisom lokacija - pogledaj pdf

Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.