Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina na području Općine Povljana

Na temelju Zakona o cestama (Narodne novine, broj: 84/11), te obješnjenja Državne geodetske uprave, Središnji ured, Klasa:932-01/12-02/182), Ur.broj:541-03-1-12-28 od 24.listopada 2012.godine, Općina Povljana kao upravitelj nerazvrstane ceste Dionica nerazvrstane ceste

ISPRAVAK DIJELA NATJEČAJA objavljenog u Zadarskom listu, dana 31. listopada 2017. godine za prodaju i koncesiju (pravo građenja) građevinskih parcela u Poslovnoj zoni Povljana UPU 4 u vlasništvu Općine Povljana prikupljanjem pisanih ponuda - Pogledaj ispravak natječaja

OTVORENO JAVNO NADMETANJE za prodaju i koncesiju (pravo građenja) građevinskih parcela u Poslovnoj zoni Povljana UPU 4 u vlasništvu Općine Povljana prikupljanjem pisanih ponuda
Tekst natječaja pročitajte OVDJE
-Natječaj objavljen u Zadarskom listu 31.10.2017.g

- NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava - POGLEDAJ

- Grafički prikaz , karta lokacija - POGLEDAJ

- Lokacije javnih površina iz natječaja - POGLEDAJ (.ods file)

ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava od 7. travnja 2017. godine - POGLEDAJ ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.